Megan Jones

_0086_Megan-Jones.png

Yn sefyll dros:

Cwm Cynon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc

  • Pleidleisio yn 16 oed yn lleol

  • Lleihau effaith amgylcheddol Cymru

Datganiad yr ymgeisydd:

Fel person ifanc yng Nghymru, rwy'n aml yn teimlo nad yw ein lleisiau yn cael eu clywed.

Gan fy mod i’n dod o gefndir nad yw efallai’n freintiedig iawn, rwy'n teimlo y gallaf gynnig llais nad yw'n cael ei glywed yn y "cynghreiriau mawr" a siarad dros y dyn yn y stryd. Pe byddwn i’n cael fy enwebu, rwy'n bwriadu ymgynnull tîm o ymgynghorwyr o bob cwr o Gwm Cynon mewn ymgais i ryngweithio â chynifer o bobl ag y gallaf.

Rwy'n ymfalchïo yn fy sgiliau rhyngbersonol a sut y gallaf siarad â phobl o bob cefndir. Rwy'n hynod angerddol am y materion yr wyf i’n sefyll drostynt. Rwy'n aelod gweithredol o'm cymuned ac rwyf i wedi cael llawer o brofiadau a allai fy helpu ar fy nhaith seneddol.

Cymerais ran yn wythnos Judicium Llundain pryd y rhoddwyd prawf ar fy holl sgiliau datrys problemau a chreadigrwydd. Byddaf yn teithio i Wlad Pwyl ym mis Hydref i gymryd rhan mewn cynhadledd ryngwladol ar fewnfudo a hiliaeth trwy brosiect Erasmus.

Rwy'n gobeithio y bydd y profiadau hyn o fudd i mi os caf fy ethol i'r senedd. Ni yw'r dyfodol, mae angen i ni gael ein clywed.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.