Kenzie Hollingsworth

_0125_Kenzie-Hollingsworth.png

Yn sefyll dros:

Canol Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg

  • Atal bwlio

  • Plant difreintiedig

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu y byddaf yn gwneud aelod da o’r senedd ieuenctid gan fy mod i’n hoffi gadael i bobl fynegi eu barn ac yn gwrando ar yr hyn y maen nhw'n ei ddweud a’u dymuniadau.

Rwyf i wedi gweithio yn y gymuned i godi arian i sawl elusen yr wyf i wedi eu cynnal. Byddaf yn gwneud fy ngorau ym mhopeth ac yn rhoi 110% i chi bob amser. Byddaf yn gweithio'n galed ac yn cyflawni, gyda chi wrth fy ochr gallwn newid y ffordd y mae pobl yn meddwl a gwneud newidiadau mawr yn yr ysgol ac yn y gymuned. Gallaf ddefnyddio fy hyfforddiant fel cadét y fyddin i gadw trefn ar bethau ac i sicrhau bod pethau'n rhedeg yn ddidrafferth. Rwyf i hefyd yn aelod o gyngor yr ysgol a'r rhaglen Arweinydd digidol i roi terfyn ar fwlio. Mae'n bwysig i mi fod y gymuned yr wyf i’n byw ynddi yn lle gwell a mwy diogel i bawb fyw.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.