Jasmin Pritchard

_0139_Jasmin-Pritchard.png

Yn sefyll dros:

Preseli Sir Benfro

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwersi Cymraeg gorfodol

  • Yr angen am glybiau ieuenctid boreol

  • Cymorth iechyd meddwl

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf i eisiau bod yn rhan o senedd ieuenctid Cymru gan fy mod i’n credu y gallwn i helpu i roi sylw i farn pobl ifanc Sir Benfro.

Byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc Sir Benfro trwy fynd o gwmpas yr ysgolion fy hun a gofyn neu ofyn i'r ysgol ddefnyddio’r cynrychiolwyr dosbarth i ddarganfod beth sydd angen ei newid.

Byddaf bob amser yn gwrando ar safbwyntiau pawb ac ni fyddaf yn bod yn nawddoglyd tuag atoch ar sail y farn sydd gennych ac ni fyddwn byth yn meddwl bod yr hyn yr ydych chi'n feddwl y mae angen ei newid yn wirion.

Rwy'n credu y dylech chi bleidleisio drosof i gan fod gen i brofiad cryf o fod yn gynrychiolydd nifer o ddosbarthiadau ac yn aelod o Gyngor yr Ysgol, ac rwyf i bob amser wedi gofyn beth yr oedden nhw’n feddwl oedd angen ei newid a byddaf bob amser yn gwrando ar eich sylwadau.

Ni waeth beth yw eich safbwyntiau neu sut yr ydych chi’n credu y dylai fod, byddaf bob amser yn gwrando ar eich safbwyntiau beth bynnag fo’r sefyllfa, ac rwy’n gobeithio y byddwn yn cael cyfle i wneud hyn gyda'n gilydd. Pleidleisiwch drosof i.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.