Sara Hussnain

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cyflog Anghyfartal;

  • Oedran gyrru;

  • Oedran pleidleisio

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy’n credu y byddwn i’n aelod gwych o'r Senedd Ieuenctid gan fy mod i’n hyderus a byddaf yn lleisio fy marn dros yr hyn y mae pobl ei eisiau. Rwy'n hyderus ac yn ddiwyd wrth fy ngwaith a byddaf hefyd yn dangos yr agwedd hon os caf fy ethol yn aelod o’r Senedd Ieuenctid.

Rwy’n aelod o lais y disgyblion yn fy ysgol ar hyn o bryd ac rwyf wedi lleisio fy marn yn ddiweddar am yr anghytuno ymhlith myfyrwyr am y gwaith ailwampio yn ein hysgol. Ar ôl i mi fynegi fy marn am yr anghytuno, cafodd y cynlluniau eu hoedi gan yr ysgol a chafodd sylw yn yr Argus hyd yn oed, sy’n dangos sut y byddaf yn sefyll dros ddymuniadau pobl.

Dylai pobl bleidleisio drosof i gan y byddaf yn sefyll dros eu hawliau ac yn sicrhau y gwrandewir ar eu holl safbwyntiau. Gan fy mod i wedi bod yn aelod o lais y disgyblion yn fy ysgol, rwyf i eisoes yn meddu ar lawer o'r rhinweddau sydd eu hangen ar aelod o’r Senedd Ieuenctid. Byddaf yn rhyngweithio â phobl yn fy nghymuned i sicrhau bod y problemau yn ein cymdeithas yn cael eu datrys. Ni fyddaf yn derbyn ‘na’ fel ateb a byddaf yn aelod teilwng y gall pawb siarad â hi am faterion yn ein cymdeithas.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.