Sebastien Etienne Barnard

Seb Barnard.JPG

Yn sefyll dros:

Delyn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Bwyta'n Iach

  • Bwlio

  • Addysg

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru gan fy mod i’n teimlo'n siŵr y byddwn yn gallu gwneud cyfraniad sylweddol at ddyfodol mwy cadarnhaol i bobl ifanc Cymru.

Os caf fy ethol, byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc yn fy ardal ac yn sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed trwy fwydo eu barn yn ôl gan ddefnyddio fy nghyfarfodydd cyngor ysgol wythnosol fel llwyfan. Byddaf hefyd yn sicrhau bod fy nghyfoedion yn cael eu hannog i gyfleu eu syniadau trwy eu rhoi mewn blwch awgrymiadau yn ystod gwasanaethau ysgol. Byddaf yn gwagio’r blwch yn bersonol bob dydd ac yn rhannu ei gynnwys â Senedd Ieuenctid Cymru yn rheolaidd.  

Rwy’n credu fy mod i’n ymgeisydd rhagorol gan fy mod i’n onest, yn gweithio'n galed ac yn gyfathrebwr o’r radd flaenaf. Rwy’n angerddol yn fy marn y dylid gwrando ar leisiau pobl ifanc Cymru ac mai fi yw'r person i hwyluso hyn am y rhesymau canlynol: -

Rwy'n aelod presennol o'm cyngor ysgol;

Rwy'n siaradwr cyhoeddus hyderus ac eglur;

Rwy'n aelod o Gorfflu Hyfforddiant Awyr Penarlâg;

Rwy'n ymgymryd â gwaith gwirfoddol ar gyfer fy nghymuned leol yn rheolaidd;

Byddaf yn dechrau fy maes llafur Adran Addysg yn fuan.

Diolch.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.