Anastasia Lili Stockton

_0242_Anastasia-Lili-Stockton.png

Yn sefyll dros:

Castell-nedd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cwricwlwm ar gyfer bywyd / bagloriaeth Cymru

  • Banciau bwyd a digartrefedd

  • Pleidlais 16

Datganiad yr ymgeisydd:

Rydw i yma i newid meddwl unrhyw berson ifanc sy'n meddwl nad yw gwleidyddiaeth “ar eu cyfer nhw". Y ffaith amdani yw bod gwleidyddiaeth yn bwysig i bawb. Pob oed, rhywedd, diwylliant a chrefydd. Gyda chymaint o benderfyniadau ledled y wlad yn cael eu llywio gan oedolion, byddai’n anrhydedd i fi fod yn aelod o senedd sy'n rhoi cyfle i bobl ifanc ddweud sut mae ein dyfodol yn cael ei lunio. Hefyd, rwyf bob amser wedi cael fy ysbrydoli i gynrychioli pobl. Wedi bod yn gadeirydd Cyngor Ieuenctid CNPT, aelod ymgynghorol ar gyfer y comisiynydd Plant a chynrychiolydd yn senedd Ieuenctid y Deyrnas Unedig, mae'n amlwg fy mod yn ceisio bod yn drymped ar gyfer lleisiau pobl ifanc CNPT. Mae gen i angerdd i ddadlau dros hawliau'r rhai sydd o'm cwmpas ac rwy’n cadw at y ddelfryd o gefnogaeth yn ein cymunedau.

Pe bawn i'n aelod o'r senedd ieuenctid, byddwn yn gwneud popeth posib i sicrhau bod fy etholwyr yn cael eu clywed. Ar ben hynny, rwyf wedi cael fy magu i ofalu am bobl bob amser. P'un ai ar gyfer grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol neu hyd yn oed y newidiadau sy’n digwydd i’n byd. Un addewid y gallaf ei chadw bob amser – fel cynrychiolydd neu beidio - yw y byddaf bob amser yn poeni amdanoch chi, a'r farn mae gennych hawl iddi.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.