Neil Mukerji

_0069_Neil-Mukerji.png

Yn sefyll dros:

Canol Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Digartrefedd

  • Cyflog Byw i'r Ifanc

  • Datblygiad y Cwricwlwm

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn gynrychiolydd i chi yn y Senedd Ieuenctid oherwydd fy mod am wneud gwahaniaeth i'ch bywyd, hoffwn ichi fod yn sicr yn y wybodaeth eich bod wedi pleidleisio dros ymgeisydd galluog a phenderfynol fydd yn gwneud popeth yn ei bŵer i helpu a cynrychioli chi. Rydw i ar gael yn rhwydd bob amser a fyddwn i byth yn swil o gymryd cyfle i siarad â rhywun, mae gen i rwydwaith cryf o gysylltiadau ar draws y cymunedau ledled ein hetholaeth. Mae hyn i gyd yn golygu y byddwch chi bob amser yn gallu ceisio creu newid trwyddo fi. Mae gen i gyfoeth o brofiad siarad cyhoeddus a dwi wedi treulio blynyddoedd yn trafod ac yn dysgu sut i roi fy mhwynt drosodd. Mae'r profiad hwn yn arwain at gynrychiolydd sydd â'r sgil, yr huodledd a'r dyfalbarhad i greu newid ystyrlon yn eich bywydau. Yn fyr, fi yw’r ymgeisydd i chi, byddaf bob amser yn gallu rhoi'ch anghenion chi gyntaf, mae gen i y sgiliau i droi'ch anghenion yn newid go iawn a'r agwedd ddiflino sy'n sicrhau na fyddaf byth yn stopio’ch cynrychioli. Felly, pleidleisiwch dros Neil fel eich cynrychiolydd heddiw ac aros am y newid i ddod atoch chi.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.