Amirah Yusuf

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

De Caerdydd a Phenarth

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Digartrefedd

  • Gordewdra

  • GIG

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae rôl Senedd Ieuenctid Cymru yn sicr yn bwysig iawn i mi.  Hoffwn wneud cais am y rôl hon gan fy mod yn teimlo y byddwn yn elwa o'r cyfle hwn yn fawr ac yn cyfrannu'n gadarnhaol.

Er mwyn bod yn Senedd Ieuenctid, dylech fod yn gyfrifol, yn ysgogol ac yn gallu gweithio fel tîm. Rwyf wedi bod yn ddisgybl ar gyngor yr ysgol bob blwyddyn ers i mi ymuno (7 mlynedd yn ôl). Yn ogystal â bod yn fyfyriwr eithriadol o academaidd, rwyf hefyd yn rhan o Dîm Pêl-rwyd Eastside Leckwith, fe wnes i ennill gwregys brown mewn Karate ac ar hyn o bryd rwy’n gweithio tuag at fy ngradd 4 ar y piano – lle mae’r priodweddau uchod i gyd wedi cael eu dangos.

Hefyd, fyddai dim problem gen i yn siarad ar ran pobl eraill, yn enwedig pobl ifancach am eu syniadau tra'n dal i werthfawrogi eu safbwynt a'u barn nhw. Byddwn i’n gwneud hyn drwy gael sgyrsiau gyda phobl ifanc yn fy ardal i am faterion allweddol a defnyddio'r platfform hwn i gynrychioli eu syniadau a sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed.

Felly, pleidleisiwch drostof fi achos yn bersonol, dydy Senedd Ieuenctid Cymru ddim yn rhywbeth sy'n cynrychioli poblogrwydd ond yn lle hynny yr ymroddiad a’r ymrwymiad i leisio'ch meddyliau ac i wella'r Senedd yn gyffredinol.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.