Hollie Williams

_0159_Hollie-Williams.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl plant

  • Yr Amgylchedd

  • Addysg

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i yw Hollie Julia Williams. Rwy'n 13 oed, rwy'n byw ym Mhort Talbot gyda fy mrawd Connor, fy rhieni a'r gath Bella-Boo. Rwy'n mwynhau'r ysgol yn enwedig oherwydd gallaf gymryd rhan mewn llawer o glybiau ysgol, fy hoff bynciau yw hanes a Saesneg. Darllen ac ysgrifennu straeon byrion yw fy hoff bethau i'w gwneud, rwyf hefyd yn mwynhau gwrando ar gerddoriaeth a mynychu cyngherddau.

Rwyf wedi arfer â siarad cyhoeddus ac yn hyderus ynddo, gan fy mod yn perthyn i grŵp theatr gerddorol ac rwyf hefyd wrth fy modd yn canu. Rwyf hefyd yn mwynhau pob cyfle i ddadlau, gan fynegi fy marn fy hun a gwrando ar farn pobl eraill. Rwyf hefyd yn defnyddio'r sgiliau hyn gartref yn rheolaidd i gael ymateb cyflym i bopeth mae fy mrawd hŷn yn ei daflu ataf i.

Roeddwn i wrth fy modd fel rhan o brosiect 'y ddraig ffynci' ac yn ddiweddar, gwnes i gais i banel comisiynydd plant Cymru. Byddai cael y cyfle i ddod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru yn rhoi cyfle i mi gyfarfod â phobl newydd tra'n gweithio gyda'n gilydd i gyflawni budd cyffredin. Mae fy nheulu yn gefnogol iawn a byddan nhw bob amser yn sicrhau fy mod i ar gael ar gyfer unrhyw gyfarfodydd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.