Lydia Williamson-Price

_0104_Lydia-Williamson-Price.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl, plant mewn perygl!

  • Mae anableddau cudd yn dal i fod yno!

  • Mae angen mwy o arian ar addysg grefyddol!

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd rwy'n teimlo y gallwn wneud gwahaniaeth mawr yn y gymdeithas heddiw a rhoi llais i bobl ifanc. Rwyf yn barod i fynd i ysgolion a gadael i bobl ifanc wybod bod llais ganddyn nhw. Dylech bleidleisio drosof fi oherwydd fy mod yn poeni am faterion a hawliau fel person ifanc. Rwy'n berson caredig a thosturiol sydd am wneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y gymdeithas heddiw. Byddaf yn dangos ymroddiad i wneud ein gwlad yn well ac yn fwy gwych. Y sgiliau sydd gen i ar gyfer y senedd yw cyfathrebu, siarad cyhoeddus ac yn reddfol. Rwyf wedi cael fy niweidio'n bersonol gan y prif fai yn ein gwlad. Mae gen i brofiad o gynrychioli fy ngwlad ac wedi mwynhau helpu ein gwlad i gael ei chynrychioli. Rwyf am ddatblygu ein gwlad er gwell. Bydd yna dair agwedd y byddaf yn canolbwyntio arnyn nhw, sef iechyd meddwl ymhlith pobl ifanc, anableddau cudd i gael eu cydnabod yn fwy yn y gymdeithas heddiw ac mae angen mwy o gyllid ar gyfer addysg grefyddol. Rwyf wedi dewis y tri hyn oherwydd fy mod wedi cael problemau gyda phob un o’r rhain yn bersonol. Mae'r problemau hyn yn allweddol i’w datrys er mwyn gwneud dyfodol pawb yn fwy disglair. Gadewch i ni ddatrys y materion hyn nawr!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.