Leo Perham

_0119_Leo-Perham.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gofalwyr Ifanc

  • Addysg

  • Iechyd meddwl

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn wrth fy modd yn dod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid i greu newid drwy fy meddwl rhesymegol a chreadigol. Gallaf wneud penderfyniadau diduedd ac addasu i sefyllfaoedd i wneud pethau mor hwylus â phosib. Gallaf weithio'n effeithiol gyda phobl eraill a byddwn yn defnyddio fy sgiliau trefnu a chynllunio i sicrhau bod popeth yn gweithio'n effeithiol, yr un fath ag yn fy rôl yn fforwm Gofalwyr Ifanc Tor-faen. Rwy'n mwynhau gweithio gyda phobl eraill i gasglu safbwyntiau gwahanol ar sefyllfaoedd i'w cynnwys mewn dadl ddiduedd gydag atebion sydd bob amser yn helpu pobl eraill. Rwyf wedi ymrwymo i ystod o weithgareddau allgyrsiol yn yr ysgol a'r tu allan i'r ysgol, megis cyngor yr ysgol, côr, perfformiadau drama a dawnsio stryd. Hefyd, rwy'n Ofalwr Ifanc ac rwy’n aelod o grŵp Fforwm Gofalwyr Ifanc sy'n trafod gweithgareddau y gallai aelodau’r Gofalwyr Ifanc eu gwneud a'u helpu i gael ystod o gefnogaeth a hyfforddiant os oes angen - fel rheol, fi sy’n cymryd y cofnodion. Rwyf wedi cwblhau fy ngwobr efydd Dug Caeredin yn ddiweddar ac alla i ddim aros i ddechrau ar yr arian. Gobeithio y byddwch chi’n ystyried fi oherwydd gallaf greu newid er gwell.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.