Meg Hopkins

_0089_Meg-Hopkins.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ymwybyddiaeth ac addysg iechyd meddwl

  • Addysg a ffioedd dysgu

  • Trafnidiaeth gyhoeddus

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n hynod o angerddol ynglŷn â gwleidyddiaeth a'r materion sy'n effeithio ar bobl ifanc ledled Cymru ac yn lleol. Hoffwn fod yn aelod o’r senedd ieuenctid oherwydd rwyf mor aml yn rhwystredig gan y diffyg pŵer a dylanwad sydd gan bobl ifanc yn ein system wleidyddol ac rwy'n benderfynol o helpu i newid hyn. Gan fy mod wedi cael profiad o’r system addysg yn Nhor-faen, rwy'n gwybod ei chryfderau a'i gwendidau a byddaf yn gweithio, os ca i fy ethol, i’w gwella gan ddefnyddio'ch adborth chi. Rwy'n arwain y Gymdeithas Ddadlau yn fy ngholeg felly rwy'n gallu lleisio a mynegi eich pryderon yn effeithiol ac yn gyfforddus mewn siarad cyhoeddus. Os ca i fy ethol, byddaf yn cynrychioli barn yr holl bobl ifanc yn Nhor-faen ac ar gael i gysylltu dros y cyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys Twitter a Facebook. Rwy’n credu bod iechyd meddwl yn faes sy’n cael ei anwybyddu’n arbennig ac sydd heb arian sy'n effeithio ar ormod ohonon ni. Rwyf wedi delio â phryder yn bersonol ac yn deall pa mor ddwys y gall iechyd meddwl effeithio ar fywyd bob dydd; mae hyn wedi golygu fy mod yn hynod o ymroddgar i wella'r opsiynau triniaeth sydd ar gael yn Nhor-faen a chynyddu ymwybyddiaeth o afiechydon meddwl a'u heffeithiau.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.