Amelia Furlong

_0245_Amelia-Furlong.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwella gwasanaethau iechyd meddwl pobl ifanc

  • Diddymu ffioedd prifysgol i bawb

  • Gostwng oedran pleidleisio i 16 oed

Datganiad yr ymgeisydd:

Beth ydych chi'n chwilio amdano yn WYP? Rhywun fydd yn sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed? Rhywun sy'n gwirioneddol boeni am wella cyfleoedd pobl ifanc? Gallaf eich sicrhau, os caf i fy ethol, byddaf yn dangos fy mhenderfyniad i'n helpu ni bobl ifanc i ffynnu. Wna i ddim addo'r amhosibl. Wna i ddim addo cwtogi’r diwrnod ysgol neu ddileu gwisg ysgol. Ond fe fydda i’n ymladd dros well ymwybyddiaeth o’r un ym mhob pedwar ohonon ni sy'n dioddef gyda'u iechyd meddwl. P'un ai chi ydy hynny neu rywun rydych chi'n nabod, byddaf yn ymladd dros arian gwell, darpariaeth eang o CAMHS, a mwy o ofal bugeiliol mewn ysgolion. Mae'n rhaid i aelodau'r WYP chwarae fwy o rôl meithrin yn y gymuned; felly byddaf yn trefnu sesiynau galw heibio mewn canolfannau hamdden er mwyn ichi allu siarad â mi a lleisio barn. Dylech bleidleisio i mi os hoffech gael rhywun sydd â’r dyfalbarhad a'r awydd i ddatrys materion sy'n bwysig i chi. Rwyf wedi cystadlu mewn dadleuon ar lefel genedlaethol; wna i ddim bod yn swil wrth sefyll eich cornel. Mae WYP yn gyfle i newid. Mae'n siwrnai, byddaf yn ei chwblhau. Addewid, a byddaf yn ei chyflawni. Nod, a byddaf yn ei gyflawni.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.