Tesni Elen Peers

_0017_Tesni-Elen-Peers.png

Yn sefyll dros:

De Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cymorth Iechyd Meddwl i Bobl Ifanc

  • Y Gymraeg a Diwylliant Cymru

  • Yr Amgylchedd a Newid yn yr Hinsawdd.

Datganiad yr ymgeisydd:

Fy enw i ydi Tesni Peers ac rydw i'n bymtheg mlwydd oed. Rydw i ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer fy TGAU a fy hoff bynciau ydi Cymraeg a Ffrangeg. Rwy'n gobeithio dod yn athrawes Cymraeg yn y dyfodol.

Mae fy hobïau yn cynnwys dawns, drama a cherddoriaeth. Rydw i wedi cynrychioli Adran Rhosllannerchrugog mewn nifer o gystadlaethau dawns yn yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol. Rwy'n aelod o'm grŵp theatr ieuenctid lleol, Theatr yr Ifanc, ac yn ddiweddar cefais y cyfle i berfformio sioe yn Märkischer Kreis, yr Almaen. Rydw i hefyd wedi mwynhau cymryd rhan mewn cyngherddau gyda Cherddorfa Llinynnau Trosiannol Wrecsam.

Rwyf yn weithgar yn wleidyddol a bues i’n gynrychiolydd Ieuenctid i gynhadledd plaid yn gynharach eleni. Rydw i'n credu y bydd hyn, ynghyd â'm profiad o weithio fel rhan o dîm wrth berfformio, yn helpu os bydda i'n cael fy ethol yn aelod o'r senedd ieuenctid. Byddwn yn mwynhau siarad â phobl ifanc eraill, gan wrando ar y materion maen nhw’n pryderu amdan a dod o hyd i syniadau i wella gwasanaethau.

Rwy'n credu y dylai pobl ifanc gael dweud eu dweud a chael eu cynnwys o oedran cynnar oherwydd bydd y penderfyniadau sy’n cael eu gwneud yn effeithio ar ein dyfodol ninnau hefyd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.