Alina Rose Biju

_0247_Alina-Rose-Biju.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gordewdra ac iechyd yng Nghymru

  • Iechyd meddwl plant yng Nghymru

  • Argyfwng tlodi plant yng Nghymru  

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod yn Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd hoffwn gael y fraint o allu gwneud cyfraniad sylweddol i Ben-y-bont ar Ogwr, fy ardal leol, er budd fy ardal.

Rwy'n teimlo ei fod yn bwysig i ieuenctid Cymru allu mynegi eu barn ac i bobl eraill werthfawrogi'r farn honno - dyma yw fy nod. Mae fy ffordd i o gyflawni'r nod hwn yn golygu gweithio gydag aelodau eraill o'r Cyngor Ysgol, fel fi, sy'n cynrychioli ysgolion eraill, yn rheolaidd a rhannu ein barn gyda Senedd Ieuenctid Cymru.

Mae fy nghryfderau - arweinyddiaeth a chyfathrebu - yn hanfodol ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru. Rwyf wedi datblygu'r sgiliau hyn drwy fy nwy flynedd o brofiad ar Gyngor yr Ysgol ac fel cynrychiolydd blwyddyn yn ogystal â thrwy fod mewn clwb dadlau. Rwyf hefyd yn gweithio'n galed i wella sgiliau eraill fel amryddonwr trwy chwarae pêl-rwyd a thrwy gwblhau cyrsiau e-ddiogelwch mewn seiber-fwlio a diogelwch ar y rhyngrwyd.

Os byddaf yn cael fy ethol i Senedd Ieuenctid Cymru, byddaf yn defnyddio fy ngwybodaeth a gallu i wasanaethu pobl yn fy ngwlad a chynrychioli ei phobl ifanc - rwy'n gobeithio gwneud Cymru'n lle gwell.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.