Megan Siân Williams

_0082_Megan-Siân-Williams.png

Yn sefyll dros:

Pen-y-bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Siarad / dysgu Cymraeg yn yr ysgol

  • Ieuenctid yn y cymoedd

  • Oedran pleidleisio yng Nghymru

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn rhan o senedd ieuenctid Cymru oherwydd rwy’n credu ei bod yn hanfodol fod pobl ifanc yn cael gwybod am yr hyn sy'n digwydd yn y wlad rydym yn byw ynddo.

Gallaf ymgynghori â llawer o bobl ifanc ym Mhen-y-bont drwy'r ysgol rydw i ynddi ar hyn o bryd yn gwneud fy Lefel A ac yn gallu cysylltu â ffrindiau sy’n rhan o gyngor Pen-y-bont, er mwyn sefydlu ffyrdd o gyrraedd mwy o bobl ifanc ym Mhen-y-bont. Rwy'n teimlo y dylai pawb gael eu hatgoffa am beth sy'n digwydd a sut gallan nhw effeithio arno fe. Ni yw'r dyfodol, mae hi mor bwysig ein bod ni'n gwybod beth allai gael ei wneud i wella’n hamgylchedd i ni'n hunain ac i’r cenedlaethau i ddod.

Rwy'n sarsiant yn y cadetiaid awyr, sydd wedi rhoi'r cyfle i mi siarad â llawer o bobl; Swyddogion, Cynghorwyr ac yn bwysicaf oll bobol ifanc. Rwyf bob amser wedi bod yn frwd i ddilyn gwleidyddiaeth yng Nghymru y Deyrnas Unedig a gwledydd eraill.

Y peth pwysicaf i fi yw sicrhau bod pob person ifanc yn cael ei glywed ac yn fwy na dim, fod camau'n cael eu cymryd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.