Reuben Tier

_0050_Reuben-Tier.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cludiant am ddim i bobl dan 18

  • Codi Ymwybyddiaeth o Addysg Gartref

  • Lleihau llygredd ger ysgolion / parciau

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf bob amser wedi credu y dylai plant gael dweud eu dweud mewn gwleidyddiaeth, yn enwedig o ran y pethau sy'n effeithio arnyn nhw, yn enwedig addysg. Rwy'n credu bod Senedd Ieuenctid Cymru yn gyfle gwych i gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth gan nad yw plant fel arfer yn cael cyfle. Rwyf am helpu llais pawb dros eu haddysg a'u hardal leol gael ei glywed a byddai bod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru yn gadael i fi wneud hynny. Byddwn yn cwrdd â chi trwy Aberafan i gyd a sicrhau bod eich barn yn cael ei chlywed ar raddfa genedlaethol.

Rwy’n byw yn Aberafan gydol fy oes ac wedi bod yn cael addysg gartref ers 2014. Cyn hynny, roeddwn i’n ddisgybl yn yr ysgol gynradd leol. Rwy'n credu y bydd fy mhrofiad yn y gwahanol fathau hyn o addysg yn fy helpu i ddeall y materion sy'n wynebu pob math o addysg heddiw. Mae diddordeb arbennig gen i mewn sut gall technoleg ein helpu i wneud cymdeithas decach i bob un ohonon ni yn y dyfodol, gyda llai o lygredd a gwell dewisiadau cludiant.

Rwyf am helpu pobl ifanc yn Aberafan a ledled Cymru i ddangos bod eu barn nhw’n bwysig ac nid dim ond gadael i'r oedolion benderfynu ar ein dyfodol.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.