Hannah Victoria Reynolds

_0256_hannah-reynolds.png

Yn sefyll dros:

Delyn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gostwng oedran pleidleisio i 16

  • Cadwraeth Arfordir / Tirwedd Cymru

  • Hybu’r Gymraeg

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae hwn yn gyfle anhygoel i bobl ifanc Cymru. Credaf y bydd hyn yn cael effaith sydd heb gael ei gweld o'r blaen ar y ffordd y caiff Cymru ei chynrychioli.  Nawr bydd gan bobl ifanc yr hyder a'r cyfle i leisio eu barn nhw mewn ffordd sydd heb gael ei gweld erioed o'r blaen yng Nghymru. Rwyf wedi treulio cryn dipyn o amser ac rwyf wedi penderfynu yn ofalus pa faterion allweddol yr hoffwn i weithio arnyn nhw yn fwyaf oll. Fy mhrif fater cyntaf yw gostwng oedran pleidleisio i 16 yng Nghymru. Rwy’n credu bod hwn yn fater pwysig oherwydd y bydd deddfwriaeth newydd yn effeithio'n uniongyrchol ar ddyfodol pobl ifanc yn llawer iawn mwy na dinasyddion hŷn. Cadw arfordir a thirwedd Cymru ydy fy ail fater allweddol oherwydd harddwch naturiol eithriadol Cymru. Mae'n bosibl y bydd materion fel llygredd a llosgi bwriadol yn cyfaddawdu dyfodol rhai ardaloedd. Fy mhrif fater olaf ydy hybu’r Gymraeg, rydyn ni'n hynod o ffodus o gael y cyfle i fod yn Ddwyieithog. Y Gymraeg yw calon llawer o gymunedau yng Nghymru ac mae'n un o'r ieithoedd hynaf yn Ewrop ac mae'n hanfodol i hunaniaeth Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.