Haris Hussnain

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Swyddi

  • Cyflog cyfartal

  • Troseddau

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf am wneud gwahaniaeth yn y byd hwn. Pa ffordd well na dechrau gyda Chymru. Arolwg yw'r ffordd orau o ymgynghori â phobl ifanc i ddeall beth sydd angen arnon ni. Petai rhywun yn pleidleisio i mi, fe fyddwn i'n rhoi fy ngwlad cyn fy hunan ac yn ei gwneud hi’n ddyletswydd arnaf i bob person ifanc gael ei glywed. Mae gen i TGAU mewn Hanes ac rwy'n meddwl mwy am beth sy’n gallu cael ei wneud yn hytrach na beth sy yn cael ei wneud. Mae hanes wedi rhoi'r sgiliau sydd angen imi wneud gwahaniaeth. Rhaid inni ddysgu beth oedd o'i le yn y gorffennol er mwyn gwneud y dyfodol yn iawn. Mae gen i lawer o ffrindiau sy’n grac am faterion penodol, er enghraifft cyflog anghyfartal. Rwy'n gwneud hyn drostyn nhw.  Mae gen i Acromotopsiya hefyd a dydy hwn ddim yn gyfle cyfyngedig i mi brofi fy mo i’n ddefnyddiol. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.