Megan Rees

_0084_Megan-Rees.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwell addysg ar faterion cymdeithasol

  • Colli gwasanaethau ieuenctid

  • Yr Amgylchedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Senedd Ieuenctid Cymru yw'r cyfle cyntaf i bobl ifanc newid Cymru er gwell, rhywbeth yr hoffwn i fod yn rhan ohono. Dwi’n credu taw fi yw'r person cywir i herio'r materion sy'n wynebu pobl ifanc yng Nghymru, gan gynnwys addysg ar faterion cymdeithasol e.e. iechyd, perthnasoedd, gwahaniaethu, hawliau LGBTQ+, camddefnyddio sylweddau; yn ogystal â cholli gwasanaethau i bobl ifanc, a safonau amgylcheddol. Dwi wedi chwarae rhan weithredol yn fy nghymuned leol ers sawl blwyddyn, sy’n rhoi llawer o sgiliau dymunol imi. Er enghraifft, dw i wedi bod yn rhan o senedd fy ysgol am 6 blynedd, a cael sawl swydd arwain wahanol. Gallaf hefyd sicrhau fy mod yn ymgysylltu â phobl ifanc o bob oedran drwy gymryd rhan mewn ystod eang o grwpiau mentora, gweithgareddau cymunedol, a chynorthwyo mewn dosbarthiadau. Mae'r rhain wedi rhoi'r gallu imi fyfyrio ar safbwynt pobl eraill a dwi ddim ofn sicrhau fy mod i'n cael fy nghlywed hefyd. Er mwyn cynrychioli pob person ifanc yn fy ardal i, byddwn yn sicrhau bod pob ysgol yn sefydlu cyswllt â'r Senedd. Byddwn hefyd yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol. Byddai hyn yn ein galluogi i sefydlu fforymau byw ar-lein yn ogystal â chyfathrebu'n rheolaidd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.