Isabelle Predovic

_0149_Isabelle-Predovic.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Tlodi plant

  • Rhoi addysg i blant

  • Cael iachâd i glefydau

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn wrth fy modd fel aelod o senedd ieuenctid Cymru oherwydd rwyf wedi cael llawer o gyfleoedd megis cyngor llais y disgyblion a chyngor y disgyblion yn fy ysgol gynradd a hefyd bod yn gynrychiolydd ym mlwyddyn 7. Os gwnewch chi bleidleisio drosof fi, byddwn yn gwneud y byd yn lle gwell i bobl ifanc fel chi, er enghraifft ar fws lleol, mae hen bobl yn ei gael yn rhad ac am ddim pam na allwn ni pan fyddwn ni'n cael addysg amser llawn ac mae hynny fel petaen ni’n gwneud swydd bob dydd. Byddaf yn sicrhau bod llais pob un ohonoch chi yn cael ei glywed trwy gymryd syniadau da ar pam gallwn ni wneud y byd yn lle gwell i bobl ifanc. Byddwn yn falch o fod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru oherwydd rwy'n credu nad yw bywydau pobl ifanc mor dda ag mae oedolion yn byw oherwydd dyw y ffaith ein bod ni'n ifanc ddim yn golygu dylen ni gael llai o dâl oherwydd rydyn ni yr un fath ag oedolion, felly dylen ni gael ein trin yr un fath. Byddwn yn wir werthfawrogi os byddech chi'n pleidleisio i mi, oherwydd rwyf am eich gwneud chi, pobl ifanc i fyw bywydau gwell, diolch yn fawr iawn.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.