Tomas Richards

_0010_Tomas-Richards.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Bwyta'n iach mewn ysgolion

  • Sbwriel

  • Diffyg gweithgareddau i bobl ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo! Fy enw i yw Tomas Richards,

Rydw i ym mlwyddyn 7 yn ysgol Gorllewin Mynwy. Cyn symud i Gwmbrân, roeddwn i'n byw mewn pentref bach o'r enw Ystrad Mynach ger Caerffili. Rwy'n siarad Cymraeg rhugl ac rwy'n mwynhau ei siarad hefyd. Rwy'n mwynhau nifer o chwaraeon ac rwyf hefyd yn mwynhau hedfan, rwyf newydd ddechrau chwarae'r piano ac rwy'n gwella'n raddol. Mae Senedd Ieuenctid Cymru yn syniad gwych ac yn rhoi cyfle i ieuenctid a phobl ifanc drafod materion a cyflwyno syniadau i greu amgylchedd gwell i bawb. Manteision pleidleisio i mi yw fy mod i'n gwrando ar bawb ond hefyd wedi cael profiad yn yr ysgol gynradd. Yn yr ysgol gynradd, fe ges i fy ethol i fod yn aelod o Gyngor yr Ysgol a dod yn ddirprwy brif fachgen cyn symud i Gwmbrân.  Hoffwn i wir ddod yn rhan o'r Senedd Ieuenctid a chredaf y byddwn yn gwneud gwaith ardderchog o gynrychioli ieuenctid a phobl ifanc yn fy ardal.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.