Nicole Jones

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Seiberfwlio

  • Plant sy'n dioddef o ddigartrefedd

  • Y sbwriel ar draws Tor-faen

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn yn fodlon siarad dros bobl ledled Tor-faen a byddwn yn mynegi unrhyw bwyntiau allweddol mae pobl fy holi amdanyn nhw. Byddaf yn sefyll i fyny ac yn siarad am faterion allweddol yn ein cymuned a byddwn yn gwneud popeth posibl i wneud ein cymuned yn lle gwell i bawb. Byddwn yn gwrando ar farn pawb ar faterion allweddol maen nhw'n credu eu bod yn digwydd yn unig yn Nhor-faen ond mewn mannau eraill hefyd, a byddaf yn mynd â nhw i Senedd Ieuenctid Cymru i drafod eu barn nhw gyda phawb arall a beth allwn ni wneud amdano. Byddaf hefyd yn trafod sut y bydden ni’n datrys y sbwriel a'r gwydr wedi torri ledled Tor-faen. Byddwn yn sicrhau bod pobl yn deall am ddigartrefedd a'r Seiberfwlio sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar. Byddwn yn gwneud pwynt enfawr ynglŷn â Seiberfwlio oherwydd mae Seiberfwlio'n amharu ar iechyd meddwl plant, ac mae iechyd meddwl plant yn bwysig iawn er mwyn cyflawni’r hyn maen nhw am ei gyflawni. Rwy'n gobeithio y byddwch chi'n pleidleisio drosta i ac os gwnewch chi hynny ac os byddaf i'n ennill, rwy'n addo gwneud fy ngorau glas i helpu’ch problemau chi a phroblemau'r gymuned gyfan hefyd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.