Ela Roberts

_0204_Ela-Roberts.png

Yn sefyll dros:

Llanelli

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysgu pobl ar faterion amgylcheddol

  • Rhoi llais gwleidyddol i bobl ifanc

  • Bwyd lleol yn yr ysgol 

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru am sawl rheswm; yn gyntaf i roi llais cryfach i ieuenctid fy ardal i mewn gwleidyddiaeth. Rwy'n credu'n gryf bod pobl ifanc Cymru'n haeddu cael dweud eu dweud am y materion sy'n effeithio arnyn nhw. Os ydy oedolion yn cael cyfle i benderfynu, pam na chawn ni? Rwy'n rhan o Gyngor Eco fy ysgol i ac rwyf i ar Bwyllgor Cwricwlwm Cymru, felly mae gen i lwyfan cryf i gasglu a gwrando ar farn fy nghyd-ddisgyblion; sydd wrth gwrs yn hanfodol i fod yn aelod effeithiol o'r Senedd Ieuenctid. Ynghyd â'r profiad rwyf newydd sôn amdano, rwyf hefyd wedi cael profiad ar gyngor fy ysgol gynradd sawl gwaith; gan wireddu fy addewidion a rhoi llais cryf i fy nghyfoedion. Rwy'n teimlo, am y rhesymau hyn, ar y cyd â fy mhrif faterion, y byddwn i’n ymgeisydd galluog i gynrychioli fy ardal leol yn Senedd Ieuenctid Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.