Jessica Evans-Stowell

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Casnewydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl

  • Cam-drin anifeiliaid

  • Sbwriel

Datganiad yr ymgeisydd:

Datganiad Ymgeisydd-

Hoffwn i fod yn rhan o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod am helpu pobl ifanc yng Nghymru; gwrando arnyn nhw a mynegi eu barn. Hoffwn fod yn llais i bobl ifanc a chefnogi cymaint o bobl ifanc ag y gallaf. I ymgynghori â phobl ifanc, byddwn i’n fodlon gwneud sesiynau agored a / neu arolygon, a siarad â phobl ifanc mewn gwahanol ysgolion. Dylai pobl bleidleisio i mi am fy mod i’n gwrando ar y rhai sydd mewn angen. Gallaf ddeall sut mae rhai pobl yn teimlo am faterion cymdeithasol oherwydd rydw i hefyd yn cael trafferth gyda'r un materion. Fe hoffwn i yn bersonol helpu pobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl gan fy mod i wedi profi rhywfaint fy hunan ac yn meddwl bod angen rhoi mwy o gyhoeddusrwydd i’r mater. Cymerais i ran yn First Give ar gyfer Bagloriaeth Cymru a chymerais ran yn yr her bocs sebon ar 27 Medi 2018. Fe wnes i wirfoddoli hefyd mewn cartref cŵn yng Nghasnewydd ger Parc Ysbyty a mabwysiadu ci yn ddiweddarach. Rwy'n dal i wirfoddoli ac rwyf bob amser yn gwrando ar bobl i glywed pa broblemau maen nhw wedi’u cael a cheisio fy ngorau i'w helpu. Rwy’n gobeithio y bydd pobl yn pleidleisio drosto i, fel y gallaf helpu mwy o bobl yng Nghymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.