Nicole Walker

_0063_Nicole-Walker.png

Yn sefyll dros:

Cwm Cynon

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysg

  • Cam-drin / Trais Domestig

  • Bwlio mewn Ysgolion

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru am nifer o resymau. Yn gyntaf, hoffwn ddatblygu system syml sy'n caniatáu i bobl ifanc eraill gael llais. Yn ail, hoffwn godi mwy o ymwybyddiaeth a helpu dioddefwyr neu oroeswyr cam-drin domestig eraill fel fy hun i siarad a sicrhau yr help angenrheidiol i symud ymlaen. Hoffwn roi llais i bobl ifanc fel eu bod yn gwybod nad ydyn nhw ar eu pen eu hunain.

Y ffordd y byddwn i’n sicrhau bod pobl ifanc yn fy ardal yn cael eu cynrychioli a bod eu lleisiau'n cael eu clywed yw drwy greu cyfrif yn y cyfryngau cymdeithasol lle gall pobl ifanc gysylltu â fi ynglŷn â'u problemau. Hoffwn hefyd gadeirio cyfarfodydd lleol rhwng pobl ifanc yn trafod blaenoriaethau lleol.

Hoffwn i bobl bleidleisio drosof fi oherwydd fy mod am wneud gwahaniaeth a rhoi llais i bobl ifanc fel fi. Y sgiliau a'r profiadau sydd gen i yw fy mod i ar Senedd yr ysgol ac wedi cymryd rhan mewn ymgyrch elusennol hynod lwyddiannus, lle enilles i wobr "First Give" i Alumni. Rwy’n llawn cymhelliant, yn benderfynol ac yn hyderus i gyflwyno fy marn a fy meddyliau i gynulleidfa fawr.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.