Alysia Bolton

_0246_Alysia-Bolton.png

Yn sefyll dros:

Gorllewin Caerdydd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Darpariaeth iechyd meddwl mewn ysgolion

  • Gwersi Ffordd o Fyw mewn ysgolion

  • Mynd i'r afael â digartrefedd

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy’n sefyll i gael fy ethol i'r senedd ieuenctid oherwydd fy mod am sicrhau bod llais gan bobl ifanc yng Nghymru. Mae'n bwysig imi, yn bersonol, wybod fy mod wedi cyfrannu at wneud gwahaniaeth yn fy nghymuned. Rwy'n teimlo fy mod yn batrwm ymddygiad rhagorol ar gyfer fy nghyfoedion: rwy’n rhadlon, yn llawn cymhelliant ac yn angerddol ynglŷn â fy astudiaethau a gweithgareddau allgyrsiol.   Rwyf wedi bod yn aelod hynod o brysur a pharchus o Senedd y Myfyrwyr yn fy ysgol dros y 4 blynedd diwethaf. Mae hyn wedi rhoi'r cyfle imi gynrychioli pobl ifanc yn fy ysgol ac mae wedi rhoi hyder imi fynegi fy marn fy hun.  Byddai hyn yn fy helpu i fod yn llais effeithiol i bobl ifanc, gan fy mod i nid yn unig yn mynegi fy syniadau i fy hun, ond yn gallu ystyried barn pobl eraill i sicrhau bod pawb yn cael eu cynrychioli'n deg.   Y tu allan i'r ysgol, rwyf wedi bod yn gwirfoddoli yn fy nghanolfan gymunedol leol, gan weithio mewn digwyddiadau codi arian a chyfathrebu gydag ystod eang o bobl drwy'r gweithgareddau hyn.  Rwy'n teimlo y byddai fy mhrofiadau a'm rhinweddau personol yn fy helpu i ragori fel aelod o'r senedd ieuenctid.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.