Sophie Laing

_0024_Sophie-Laing.png

Yn sefyll dros:

Sir Drefaldwyn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cydnabyddiaeth well i Ofalwyr Ifanc

  • Mwy o hawliau i fyfyrwyr trawsryweddol

  • Diwygio Bagloriaeth Cymru

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy’n wahanol i ymgeiswyr eraill oherwydd rwy’n cynrychioli grwpiau lleiafrifol sy'n golygu fy mod wedi gorfod ymladd dros yr hyn rwy'n credu ei fod yn iawn drwy gydol fy oes, rwy'n credu'n gryf yn y materion sy'n bwysig i fi, ond rwyf bob amser yn barod i wrando ar safbwyntiau pobl eraill a'u hystyried wrth wneud penderfyniadau a fydd yn effeithio arnyn nhw. Mae gen i ddiddordeb mewn cymryd y swydd hon oherwydd fy mod i'n Ofalwr Ifanc ac wedi sylwi nad ydy grwpiau lleiafrifol yn cael y gydnabyddiaeth sydd ei hangen arnyn nhw o fewn sefydliadau sy'n gwneud penderfyniadau sy'n effeithio'n fawr arnyn nhw, ac rwy'n anelu at newid hynny! Rwy’n treulio fy amser yn ymgyrchu dros newid, dod â chydnabyddiaeth i grwpiau a rhoi llais i'r bobl ddi-lais mewn materion sy'n effeithio arnyn nhw.

Gan fy mod i'n berson creadigol iawn sy’n fodlon rhoi cynnig ar unrhyw beth a bob amser yn gwneud hynny hyd eithaf fy ngallu beth bynnag ydy o. Rwy'n weithiwr diwyd, hyd yn oed os nad ydw i’n ei chael hi'n hawdd, a byddaf bob amser yn gwneud fy ngorau glas i wneud yr hyn sy'n iawn i'r bobl rwy’n eu cynrychioli.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.