Tomos Williams-Mason

_0007_Tomos-Williams-Mason.png

Yn sefyll dros:

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cydraddoldeb

  • Hawliau Plant

  • Addysg

Datganiad yr ymgeisydd:

When I feel like saying something, I say it’ fel y dywedodd Madonna un tro. Mae cael llais, a chael eich clywed, yn hanfodol i’ch llwyddiant chi. Sut arall fydd ein harlunwyr, ein gweision cyhoeddus a’n perfformwyr yn y dyfodol yn cael eu clywed heblaw drwy gynrychiolydd optimistaidd sy'n rhadlon, sensitif a brwdfrydig? Gwybod fy mod i’n rhan o rywbeth yw'r rheswm rwy'n agor fy llygaid, fy ngheg a'm meddwl yn y bore.

Mae angen i mi siarad dros y rhai sy’n methu gwneud hynny eto. Drwy fod yn aelod o banel llywodraethu fy ysgol ac o gyngor yr ysgol, yn Grëwr Newid ac yn Llysgennad Hawliau Plant sy'n gysylltiedig ag UNICEF, rwyf wedi ennill profiad o arwain, dadlau a dod â barn pobl i sylw pawb. Mae bod yn aelod o wahanol gymunedau yn rhoi llawer o gyfleoedd i mi ledaenu materion pwysig ac annog pobl eraill. Mae’r hyder a enilles i yn fy ngrŵp drama lleol (perfformio ar y llwyfan) a gweithio gyda phobl o bob demograffeg wedi rhoi'r parch mwyaf i mi i bawb. Mae gan bawb ohonon ni lais. Ac fe hoffwn i fod yn hyfforddwr lleisiol.

Os nad oes gennyn ni addysg, os nad oes gennyn ni eiriau; os nad ydyn ni’n gyfartal, os nad oes yna gyfle inni siarad; os nad ydyn ni’n gwybod ein hawliau, dydyn ni ddim yn gwybod ein bod ni’n gallu.  


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.