Leah Wyn Arbon

_0120_Leah-Wyn-Arbon.png

Yn sefyll dros:

De Clwyd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Dim digon o glybiau ieuenctid

  • Sbwriel

  • Diffyg gweithgareddau i bobl ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Leah Wyn Arbon. Byddaf yn aelod da o senedd ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn rhugl yn y Gymraeg, rwy'n gynrychiolydd dosbarth yn fy ysgol uwchradd o'r enw Ysgol Dinas Bran a gobeithio yn gynrychiolydd blwyddyn yn fuan iawn.

Mae yna lawer o wahanol faterion yr hoffwn eu trafod, megis does dim llawer o glybiau ieuenctid yn ardal Sir Ddinbych. Mae llawer o bobl ifanc yn eu harddegau'n taflu sbwriel a dydy hynny ddim yn helpu'r amgylchedd o gwbl a phan mae pobl am gwrdd â'u ffrindiau ond does dim llawer o weithgareddau i'w gwneud o gwmpas, ac mae'r rhai sydd ar gael yn rhy bell i ffwrdd. Rwyf wedi meddwl am lawer o wahanol ffyrdd i ddatrys y materion hyn. Mi allen ni gael mwy o glybiau ieuenctid neu eu cael nhw ar fwy nag un noson yr wythnos. Gallwn fynd ati i godi sbwriel unwaith y mis a gallem agor mwy o glybiau a gweithgareddau pan fydd pobl ifanc yn eu harddegau yn mynd yno gyda'i gilydd.

Gobeithio'n fawr y gwnewch chi bleidleisio i mi fod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru, fel fy mod i’n gallu helpu i wneud eich ardal chi’n lle cyfeillgar i'r amgylchedd i chi a'ch ffrindiau!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.