Anna Natalie Rixon

_0237_Anna-Natalie-Rixon.png

Yn sefyll dros:

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Digartrefedd - To dros ben pawb!

  • Gofalwyr Ifanc - Clywed Lleisiau!

  • Llygredd - Peidiwch â thagu’n planed!

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddwn yn aelod ardderchog o Senedd Ieuenctid Cymru, rwy'n wrandäwr ardderchog, (er fy mod yn gwisgo dau gymorth clyw ac angen fy nghymorth radio i glywed yn effeithiol!) ac rwy'n gwerthfawrogi barn pobl eraill.

Rwyf wedi arfer â siarad yn gyhoeddus ac wedi cyfrannu at fideo hyfforddi Tîm Cymorth Synhwyraidd Powys ar sut y gall bod yn fyddar effeithio ar ddysgu.

Rwy'n perthyn i Gymdeithas Genedlaethol y Plant Byddar ac rwy'n mwynhau dysgu am blant byddar eraill a sut maen nhw’n dod dros unrhyw broblemau.

Rwy'n byw gyda'm rhieni sy'n gefnogol iawn i'm hanghenion i gyd a fy chwaer hŷn sydd hefyd yn fyddar (ac sydd newydd adael i astudio Seicoleg yn y Brifysgol) a fy mrawd iau sydd ag Awtistiaeth ddwys (felly rwy'n gwybod sut i sicrhau bod pobl yn fy nghlywed i.)

Rwyf yn gryf ac annibynnol a dwy ddim yn ofni rhannu fy marn ond ar yr un pryd rwy'n parchu barn pobl eraill.

Pleidleisiwch i mi os ydych am gael dadl resymegol ar bethau sy'n wirioneddol bwysig!


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.