Abbie Cooper

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl.

  • Gofalwyr ifanc.

  • Help ar gyfer camddefnyddio sylweddau / alcohol.

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru yn golygu y gallaf ganiatáu i bobl ifanc leisio’u barn. Byddwn i wrth fy modd yn gwneud gwahaniaeth yn fy nghymuned i / Cymru fel ei bod yn well amgylchedd i bawb sy'n byw yma.

Y materion allweddol rwy wedi'u dewis yw materion go iawn mae pobl ifanc yn eu hwynebu ac mae angen mynd i'r afael â nhw mor effeithlon â phosib. Fy nhri sgil uchaf yw fy mod i'n hyderus, rwy'n dda gyda gwaith tîm ac rwy'n gweithio'n dda dan bwysau. Rwy'n wynebu dau allan o dri o'm materion allweddol fy hunan, felly rwy'n gwybod sut beth yw delio â'r materion hyn fel person ifanc. Rwyf wedi siarad â'r Senedd o’r blaen am y materion sy’n wynebu gofalwyr ifanc.

Er mwyn sicrhau bod lleisiau Tor-faen yn cael eu clywed, byddaf yn mynd o gwmpas grwpiau ieuenctid ac yn ymgynghori â phobl ifanc fy hun am eu materion ac yn gwrando ar farn pobl ifanc yn y grwpiau hyn ac yna'n cymryd eu lleisiau o ddifrif i'w codi pan fyddaf i'n cael cyfle. Dylech bleidleisio i mi oherwydd fy mod yn gwybod sut beth yw wynebu'r materion hyn, rwy’n cymryd barn pobl ifanc o ddifri ac rwyf am i Gymru / Tor-faen newid er gwell.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.