Erin Crocker

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ailgylchu

  • Trwyddedu cŵn

  • Cymreictod

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf am fod yn Aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod i'n caru fy ngwlad. Byddwn i wir yn hoffi ei helpu i wella. Byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc yn fy ardal i, ac yn sicrhau eu bod yn cael eu cynrychioli a bod eu lleisiau'n cael eu clywed trwy ymuno â chlybiau megis sgowtiaid, clybiau ieuenctid a'r ysgol, a dwi’n rhan o’r rhain i gyd ac yn dwli arnyn nhw. Felly, fe ddylwn i allu ymgynghori â phobl ifanc a helpu eu problemau yn fy ardal i yn rhwydd.

Dylai pobl bleidleisio drosof fi achos hoffwn i wella Cymru ar gyfer y genhedlaeth iau fel fi fy hunan. Y sgiliau a'r profiad sy gyda fi yw 4 blynedd ar gyngor Eco ac Amgylchedd yr Ysgol a phwyllgor Addysgu a Dysgu fy ysgol i hefyd. Yn ddiweddar, ymunes i â chlwb dadlau er mwyn gwella fy sgiliau siarad cyhoeddus a dadlau, a allai fod o gymorth mawr iawn yn fy ngwaith os bydda i'n ymuno â Senedd Ieuenctid Cymru.

Rwy’n rhoi sylw manwl i fanylion ac rwy'n awyddus iawn i ddysgu. Byddwn i wrth fy modd yn gweithio gyda phobl fel fi sy'n poeni am eu gwlad a'u dyfodol. Rwy'n troi o gwmpas fy arwydd sidydd sy’n dweud fy mod i’n benderfynol, yn canolbwyntio ar weithredu ac yn uchelgeisiol.

Diolch.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.