Neva Lilly Wilson

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Gŵyr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cyflwyno Cyfeillion SIC yn yr Ysgolion

  • Ysgolion yn rhydd rhag plastig untro

  • Gwersi nofio diogel yn y Cwricwlwm

Datganiad yr ymgeisydd:

Fi yw Neva Wilson, rwy'n 11 mlwydd oed ac rwy'n mynd i Ysgol Gynradd Llanrhidian. Peidiwch â phoeni am fy oedran i, oherwydd rwy’n berson ifanc pendant a chryf a byddwn i’n dwli cael cyfle i gynrychioli ieuenctid Gŵyr.

Bydd llawer o bobl ifanc sy'n ymgyrchu i fod yn aelod o'r Senedd Ieuenctid yn bobl ifanc yn eu harddegau mewn Ysgolion Uwchradd, ond rydw i am i leisiau plant Ysgol Gynradd fel fi gael eu clywed hefyd. Rydw i'n credu y dylai pob plentyn fod â'u teimladau, eu credoau a'u syniadau'n cael eu cymryd o ddifrif, dim ots pa mor ifanc ydyn nhw. Ddylai unrhyw berson ifanc ddim teimlo bod dim llais gyda nhw.

Os caf i fy ethol, fy nod cyntaf fyddai cyflwyno 'Cyfeillion’ Senedd Ieuenctid Cymru ym mhob Ysgol Gynradd. Rôl y Cyfaill fyddai cynrychioli ei ysgol a gweithio ochr yn ochr gyda fi i wneud yn siŵr bod holl blant Gŵyr yn cael rhoi eu mewnbwn.

Hoffwn hefyd weithio gydag Ysgolion i'w gwneud nhw’n rhydd rhag plastig untro, ac i gyflwyno gwersi nofio diogel i'r cwricwlwm.

Os byddwch chi'n dewis fi i’ch cynrychioli chi, byddaf yn addo bod y gorau y galla i fod. Diolch.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.