Saoirse Cari Morris

_0031_Saoirse-Cari-Morris.png

Yn sefyll dros:

Rhondda

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cefnogi Gwasanaethau Ieuenctid

  • Mynd i'r Afael â Digartrefedd

  • Iechyd Meddwl

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn i helpu i wneud Cymru'n lle gwell, diogelach a hapusach i fyw; rwy'n gobeithio cyflawni hyn. Bydd y pleidleisiau fydd yn cael eu cynnal yn gwarantu bod y gymuned Gymreig yn cael ei chlywed a bod ei safbwynt yn cael ei ystyried. Dyma'r hyn yr hoffwn ei weld i Gymru. Mae fy mhrofiad mewn ysgolion drama wedi fy ngwneud i’n hyderus ac yn gallu mynegi fy nheimladau gydag empathi.

Fe hoffwn i sicrhau bod broblem digartrefedd yng Nghymru yn cael ei datrys a bod modd dod o hyd i gartref newydd i bobl. Os nad yw hyn yn bosibl neu'n anodd ei gyflawni, gallwn ni o leiaf greu mwy o gysgodfannau i bobl ddigartref.

Y Cyfryngau Cymdeithasol yw'r brif ffordd mae pobl ifanc yn cyfathrebu, a byddwn yn defnyddio hyn er mwyn sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu cael eu clywed. Byddwn hefyd yn sefydlu 'Inspiration Stations' i annog pobl i rannu eu barn trwy sgyrsiau grŵp ar y rhyngrwyd.

Fy ngwerthoedd i fel person yw cyfeillgarwch, deallusrwydd a charedigrwydd. Rwy'n rhywun sydd am i bobl fod yn falch eu bod yn byw yng Nghymru a'r Rhondda.

Rwy'n credu mewn cydraddoldeb, rhannu barn a'n dyfodol ni.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.