Nia Crimmins

_0067_Nia-Crimmins.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwahaniaethu ar sail anabledd

  • Iechyd meddwl

  • Amlygrwydd prydau ysgol am ddim

Datganiad yr ymgeisydd:

Dyma'ch cyfle chi i newid dyfodol y byd rydyn ni’n byw ynddo er gwell. Rwy'n credu'n gryf y dylai pob un person gael llais yn y materion sy’n wynebu’n cymdeithas. Mae angen i’ch lleisiau chi gael eu clywed, a thrwyddof i, mi fyddan nhw’n uwch nag erioed o'r blaen. Dwi am fod yn aelod o senedd ieuenctid Cymru oherwydd dwi am gymryd rhan weithredol i wella bywydau pobl eraill. Mae gen i brofiadau mewn nifer o bethau rydw i’n credu eu bod nhw’n fy ngwneud i'n berson perffaith i gynrychioli ein hetholaeth: rwy'n aelod o glwb dadlau’r ysgol felly dwi wedi dysgu sut i gyfleu fy marn i bobl eraill yn glir, dwi wedi bod yn gynrychiolydd i'm dosbarth am ddwy flynedd yn olynol, yn aml fi yw'r aelod o'r dosbarth maen nhw’n gofyn iddo gymryd unrhyw hysbysiadau o gwmpas gan fy mod i’n berson dibynadwy, a dwi wedi gofyn am fwy o ymwybyddiaeth o anableddau penodol yn fy ysgol i. Mae fy materion allweddol i gyd yn bethau dwi wedi'u profi neu wedi’u gweld ac yn bwysig iawn i mi. Dwi'n parchu barn pobl eraill, ac mae pleidlais i mi yn bleidlais i bawb.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.