Wayne Pritchard

_0154_Ifan-Wyn-Erfyl-Jones.png

Yn sefyll dros:

Ynys Môn

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd meddwl pobl ifanc

  • Addysgu sgiliau cyllid i ieuenctid

  • Diffyg mannau penodol i ieuenctid

Datganiad yr ymgeisydd:

Wayne ydw i ac mi hoffwn sefyll fel ymgeisydd i Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod am weld newid i ddyfodol gwell i bobl ifanc ac i beidio â diystyru barn pobl ifanc.

Byddaf yn sicrhau y bydd pobl yn fy nghymuned yn cael eu cynrychioli trwy ofyn barn pobl ifanc ar bynciau perthnasol drwy'r ysgol.

Dylai pobl bleidleisio drosof fi gan fy mod yn wrandäwr da, yn siaradwr hyderus, rwy'n rhesymegol ac yn realistig ac rwy'n siarad yn blwmp ac yn blaen.  Rwy'n credu y dylai pawb gael cyfle i roi eu barn waeth beth fôn nhw’n credu.

Pe bawn i'n ymgeisydd, byddwn yn ymgyrchu dros ddysgu sgiliau cyllid mewn ysgolion, rhoi mwy o gefnogaeth i iechyd meddwl pobl ifanc a bod mwy o glybiau ieuenctid yn cael eu hagor yng Nghymru.

Ym mlwyddyn 10 roeddwn i'n gynrychiolydd dosbarth a roddodd y cyfle i mi roi barn fy nghyd-ddisgyblion i'r athrawon. Roeddwn hefyd yn sgowtiaid, oedd yn golygu dysgu llawer o sgiliau cymdeithasol a sgiliau amrywiol eraill. Sgiliau eraill a fyddai’n fy ngwneud i’n aelod seneddol ieuenctid da yn fy marn i yw fy mod i’n chwarae’r gitâr a’r piano ac yn cadw i fyny gyda materion cyfoes.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.