Tristan Isaac-King

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Torfaen

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Pleidleisiau i bobl ifanc 16 oed

  • Addysg brifysgol am ddim

  • Helpu plant sy'n byw mewn tlodi

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwyf am i bobl ifanc fel fi fy hun fyw mewn byd lle gallan nhw fynd i'r brifysgol heb orfod poeni am dalu benthyciadau unwaith y byddant wedi gadael, rwyf am i bobl ifanc sy'n byw mewn tlodi gael pethau fel offer a gwisg ysgol os yw eu teulu’n methu â’u fforddio, ac rwyf am i bobl ifanc 16 a 17 oed gael yr hawl i bleidleisio. Rwyf am fod yn llais i bobl ifanc ledled Cymru ac rwyf am sicrhau dyfodol i bobl ifanc sy ddim yn rhoi neb dan anfantais i neb arall. Does dim ots pa gefndir sydd gennych gan y dylai unrhyw un sydd â'r gallu gael addysg brifysgol am ddim, dylai pawb allu fforddio offer a gwisg ysgol a llawer o bethau eraill fel hyn oherwydd bod pawb yn haeddu addysg heb amhariad, a dylai pobl ifanc gael yr hawl i bleidleisio oherwydd dylen nhw fod â’r hawl i bleidleisio am eu dyfodol. Pe bai gan bobl ifanc yr hawl i bleidleisio, gallai hynny gefnogi dyfodol lle mae gan bobl ifanc lais ym mhenderfyniadau allweddol y llywodraeth. Rwyf am gefnogi dyfodol i bobl ifanc, a dyfodol Cymru hefyd.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.