Grace Bonas

_0171_Grace-Bonas.png

Yn sefyll dros:

Pontypridd

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Atal Tlodi Mislif

  • Gostwng oedran pleidleisio i 16

  • Cyflog cyfartal am waith Cyfartal

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn gael y cyfle i ddod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd mae gen i ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth ac rwy'n ystyried ei gymryd fel pwnc posibl ar gyfer Lefel A. Byddai'r rôl hon yn fy ngalluogi i hybu pwysigrwydd barn pobl ifanc a sut bydd hynny’n ffurfio dyfodol gwleidyddiaeth Cymru.

Rwy'n ymwneud ag amrywiaeth o bobl ifanc bob dydd; yn yr ysgol, rwy’n aelod o'r Gymdeithas Drafod a chefais fy newis i fod yn Swyddog dros yr ysgol isaf. Rwy'n arweinydd ieuenctid yn y Brownies yn lleol ac fel Ranger, rwyf hefyd yn ymwneud â’r Guides. Rwy'n aelod o Gôr Ieuenctid Morgannwg lle mae oedrannau'r aelodau rhwng 7 ac 18 oed.

Plîs pleidleisiwch drosto i gan fy mod i’n berson cyfeillgar ac agored. Mae’n hawliau democrataidd ni fel dinasyddion Cymru yn bwysig i mi. Dwy ddim yn beirniadu ac rwy'n parchu'r farn sy’n cael ei mynegi gan bobl eraill.

Mae'r sgiliau sydd gen i ar gyfer y rôl yma yn cynnwys fy mhrofiadau dadlau llwyddiannus wrth gymryd rhan mewn cystadlaethau ledled y Deyrnas Unedig. Rwy’n drefnus ac yn gallu blaenoriaethu tasgau yn gywir. Os ca i’r cyfle, byddwn i’n gaffaeliad i ddyfodol gwleidyddiaeth Cymru. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.