Cameron Edwards

_0219_Cameron-Edwards.png

Yn sefyll dros:

Bro Morgannwg

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl mewn  ysgolion

  • Cyllid Cyfartal i Fyfyrwyr y Fro

  • Cael pynciau yn yr ysgol sy’n datblygu sgiliau 

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, Cameron ydw i. Rwy’n 17 mlwydd oed ac yn dwlu ar gemau fideo, cŵn a chysgu.

Dyma’r materion allweddol y byddaf yn canolbwyntio arnyn nhw os ydych chi’n pleidleisio drosof i :) Fy mater allweddol cyntaf yw ymwybyddiaeth o iechyd meddwl mewn ysgolion. Gan fod gen i brofiad personol o hyn, rwyf wedi sylweddoli nad oes digon o bell ffordd yn cael ei wneud i gefnogi pobl. Os ydych chi’n pleidleisio drosof i, byddaf yn sicrhau y caiff mwy ei wneud i helpu pobl gyda phroblemau iechyd meddwl.

Fy mater allweddol nesaf yw cyllid cyfartal i ysgolion y Fro. A wyddoch chi eich bod yn cael £606 yn llai bob blwyddyn na gweddill pobl ifanc Cymru? Mae hyn yn hollol annheg ac os caf i fy ethol byddaf yn sicr yn ceisio dysgu ychydig o synnwyr i Lywodraeth Cymru.  

Fy mater olaf yw annog y llywodraeth i ddysgu pynciau mewn ysgolion sy’n datblygu sgiliau. Ar hyn o bryd cawn ein gorfodi i wneud Bagloriaeth Cymru nad oes neb yn yr ysgol yn ei hoffi. Fe allem ni fod yn dysgu sut i dalu trethi, rhoi cymorth cyntaf a llawer, llawer mwy.

Diolch am ddarllen hwn ac os ydych chi’n hoffi’r hyn yr wyf wedi ei ddweud yna peidiwch ag anghofio pleidleisio drosof i ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru. 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.