Annie May Darbyshire

_0236_Annie-May-Darbyshire.png

Yn sefyll dros:

Aberconwy

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Iechyd Meddwl yn ei holl agweddau

  • Gwarchod y Dychymyg

  • Rhoi cipolwg ar fywydau pobl yn eu harddegau 

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo ‘na!  Annie ydw i ac fe fyddwn i wrth fy modd bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru. Dros y blynyddoedd o weld y system addysg drwy fy llygaid fy hun, rhai fy ffrindiau, fy athrawon a fy rhieni, daeth yn amlwg i mi fod barn gan bawb. Efallai nad yw hyn yn syndod ichi, ond sut ydych chi’n cael gwrandawiad i’ch llais?

Byddai bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru yn rhoi’r cyfle inni wneud gwahaniaeth! Rwy’n bwriadu trafod newidiadau posib gyda myfyrwyr yn fy ardal; mae hyn yn hanfodol i mi, oherwydd un o’r Materion Allweddol rwy’n sefyll drosto yw ‘Gwarchod y Dychymyg.’ Ystyr hyn ydy ein bod ni'n torri’n rhydd o hualau profion safonol, undonedd gwerslyfrau a chyfyngiadau ein hoedran. Mae ynglŷn ag ennill ein lleisiau annibynnol.

Rwyf eisoes yn cymryd rhan yn Senedd fy ysgol; rydym ni’n gweithio gyda’n gilydd i sicrhau’r lleisiau hynny rwy’n dymuno i bob ysgol eu cael, ar bob Corff Llywodraethu!

Rwy’n sefyll dros iechyd meddwl hefyd, sy’n effeithio ar nifer bryderus o bobl ifanc. Caiff y frwydr hon ei hymladd yn ddiflino, er ein mwyn ni.

Bu hi’n braf siarad â chi ond mae’n rhaid imi fynd, wir! 


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.