Mahum Umer

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

De Caerdydd a Phenarth

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Ymwybyddiaeth o salwch meddwl mewn plant

  • Mwy o weithgareddau Helpu'r Digartref

  • 'Gwleidyddiaeth' fel pwnc mewn ysgolion uwchradd

Datganiad yr ymgeisydd:

Hoffwn fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn teimlo'n gryf am ymwybyddiaeth o salwch meddwl ymhlith plant, i gael mwy o weithgareddau i helpu’r digartref yn yr ysgol, gwneud plant yn fwy ymwybodol o ddigwyddiadau Brexit a digwyddiadau eraill a all effeithio ar ein bywydau yn y dyfodol, a gwneud yn siŵr bod lleisiau pawb yn cael eu clywed.

Rwy'n angerddol ac yn ymroddedig i sicrhau bod plant yn teimlo'n hyderus ynddyn nhw eu hunain ac yn teimlo'n sicr, nawr ac yn y dyfodol.

Rwy'n siaradwr hyderus ac rwy'n meddwl am y buddiannau gorau i’r genhedlaeth hon. Rwy'n rhan o’r cyngor ysgol eleni yn fy ysgol, felly mae gen i brofiad o gyflwyno barn fy nghyfoedion a thrafod beth sy'n bwysig i chi. Wedi'r cyfan, chi yw'r dyfodol.

Byddaf yn sicrhau bod eich meddyliau yn cael eu parchu, yn cael eu clywed a'u hystyried o ddifrif ar lefel uwch. Dewisais fy 3 mater allweddol trwy feddwl am yr hyn yr wyf i’n teimlo'n gryf amdano a gwrando ar fy nghyfoedion i ddeall yr hyn maen nhw'n ei deimlo am y sefyllfaoedd hyn. Byddaf yn gwrando arnoch chi, yn sefyll ochr yn ochr â chi, ac yn y pen draw, yn gweithio gyda chi i adael y materion hyn yn y gorffennol, cydweithio yn y presennol, i ddatblygu ymhellach yn y dyfodol.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.