Roisin Kea Tutauja-Hopkins

_0042_Roisin-kea-Tutauja-Hopkins.png

Yn sefyll dros:

Pen y Bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Cludiant i oedolion ifanc 16-17

  • Bagloriaeth Cymru orfodol

  • Cyflog 16-17

Datganiad yr ymgeisydd:

Byddaf yn gofyn i'r bobl yn fy ardal i am eu barn ar fy mhrif faterion, i weld sut y maen nhw’n teimlo ynglŷn â nhw, ac yna’n defnyddio'r data hynny i weld pa rai sy'n gweddu i'w hanghenion. Gobeithio y gall hynny wneud gwahaniaeth. Nid yw'n ymwneud â barn un person ond barn pawb. Mae gan bawb lais a dylid gwrando arno.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.