Manon Keeble

_0099_Manon-Keeble.png

Yn sefyll dros:

Dwyrain Abertawe

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Addysgu pobl ifanc am wleidyddiaeth

  • Ysgolion yn cyflenwi cynhyrchion mislif am ddim

  • Chwyldroi addysg rhyw

Datganiad yr ymgeisydd:

Gellid dweud fy mod i mewn sefyllfa freintiedig fel menyw ifanc o Gymru sydd ar fin bod yn oedolyn. Ond yn anffodus, ni ellir dweud hynny am bob un o fy nghyfoedion. Pam ydw i eisiau bod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru? Am fy mod i eisiau bod yn llais cryf i bawb sydd angen cymorth, gan eu cynrychioli a rhoi ychydig bach o gymorth i gyrraedd ble maen nhw eisiau mynd, ble bynnag y gallai hynny fod.

Byddaf yn ymgynghori â phobl ifanc trwy gynnal cymorthfeydd yn ysgolion lleol fy etholaeth, yn ogystal â sefydlu tudalen cyfryngau cymdeithasol fel fforwm i bobl ifanc rannu syniadau, pryderon a phroblemau. Byddaf yn eiriolwr di-flewyn-ar-dafod dros bobl ifanc gan fy mod i’n credu fy mod i’n benderfynol, yn ofalgar ac yn ddygn a gallaf addo i chi na fydd neb yn brwydro’n galetach na mi i wella bywydau ieuenctid Cymru.

Rwyf i wedi bod yn siaradwr gorau yn rownd genedlaethol cystadleuaeth siarad cyhoeddus yr ESU ac mae gen i brofiad o drafod materion cyfoes.  Mae gen i ddealltwriaeth bersonol dda o'r problemau sy'n wynebu pobl ifanc sy'n cael eu magu yng Nghymru heddiw.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.