Holly Anthony

_0158_Holly-Anthony.png

Yn sefyll dros:

Pen y Bont ar Ogwr

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Straen arholiadau/pwysau academaidd cynyddol

  • Iechyd meddwl pobl ifanc

  • Diffyg cyfleoedd gwaith

Datganiad yr ymgeisydd:

Fel person ifanc 16 oed sy'n byw yng Nghymru, rwyf wedi dod yn fwyfwy ymwybodol o'r problemau yn ein cymdeithas o ran sut y mae'n trin ei phoblogaeth ifanc, ac ar adeg lle mae gwleidyddion yn gwneud penderfyniadau a fydd yn effeithio'n uniongyrchol ar y genhedlaeth hon, rwy'n credu ei bod hi'n bryd i ni gael dweud ein dweud.

Byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle hwn i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fi, fy nghyfoedion a chenedlaethau i ddod drwy wrando ar yr hyn sydd gan bobl ifanc yn fy nghymuned i'w ddweud.  Rwy'n bwriadu ymgynghori a chynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda phobl ifanc o bob blwyddyn yn fy ysgol a gweld beth yw eu barn am yr hyn sydd angen ei newid yn ein cymuned a Chymru gyfan, ac o bosibl cyflwyno mentrau i wneud lle rydym yn byw yn lle gwell i bawb.

Rwy'n gwirfoddoli gyda'r gymdeithas Marchogaeth i'r Anabl, lle rwy'n gweithio gyda phobl ifanc sydd â phob math o anableddau, a hoffwn ddefnyddio'r platfform hwn i roi llais iddynt a chlywed eu barn ar yr hyn yr hoffent ei weld yn digwydd yng Nghymru.  Bydd fy mhrofiad ar gyngor fy ysgol yn fy helpu i sefyll cornel pobl ifanc, gan wneud Cymru yn Gymru i ni.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.