Larry Johnson

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Caerffili

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Mwy o raglenni gwrth-fwlio mewn ysgolion;

  • Llai o waith cartref i blant;

  • Dim cyfrifoldeb i blant bach

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n credu 1 rheswm dros newid bywyd plentyn yw darparu mwy o raglenni gwrth-fwlio 2 rhoi llai o waith cartref 3 peidio â rhoi cyfrifoldebau oedolyn i blant. rhif un: Ym mywyd bob dydd mae llawer o bobl yn cael eu bwlio ac nid oes unrhyw un yn hoffi cael ei fwlio; mae pawb yn gwybod hynny. Pe bai gennym fwy o bolisi gwrth-fwlio, byddai llai o fwlis ond nid wyf yn dweud y byddai pob un ohonynt wedi mynd.

rhif dau: Mae gen i brofiad felly rwy'n gwybod pan rwyf yn dweud y byddai llai o waith cartref yn haws i'r plentyn. Pe bawn i'n cael rhywbeth fel 7 darn o waith cartref, byddwn yn teimlo dan straen oherwydd fy mod i'n meddwl na fyddwn yn eu gorffen mewn pryd ac y byddwn yn cael cosb.

Rhif tri, rwy'n gwybod bod rhai plant yn drist neu'n siomedig oherwydd y pethau y mae'n rhaid iddyn nhw eu gwneud fel gwarchod plant yn 10 oed. Yn yr ail bwynt nodais y byddai plant yn teimlo dan straen, ond pe byddem yn atal hyn, byddai pob plentyn yn cael amser braf yn yr ysgol, y tu allan i'r ysgol a hyd yn oed yn ystod gwyliau.

Gallaf eich helpu i wneud beth bynnag rydych chi ei angen: gallwn ni gyflawni unrhyw beth.      


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.