Morgan Frith

_0069_12-Morgan-Frith.png

Yn sefyll dros:

Ceredigion

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwasanaethau mentora yng Nghymru

  • Cynaliadwyedd Cymru a'r dyfodol

  • Heriau yn y system addysg

Datganiad yr ymgeisydd:

Rwy'n ymgeisio ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod yn credu bod fy nghyfoedion yng Ngheredigion, a Chymru gyfan, yn haeddu llais cryf yn eu gwlad eu hunain, ac yn rhywun nad yw'n ofni codi'r cwestiynau a’r pynciau pwysicaf a mwyaf dadleuol i'w trafod. Hoffwn i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru i gynrychioli ieuenctid Cymru yn y ffordd orau bosibl, hybu diddordeb mewn gwleidyddiaeth, a helpu'r bobl ifanc i fod yn fwy gwleidyddol.

Mae eich pleidlais yn bwysig, ac yn fy marn i, bobl ifanc Cymru yw'r grŵp mwyaf allweddol yn ein system wleidyddol. Gan mai chi fydd yn etifeddu’r wlad hon un diwrnod, bydd eich pleidlais yn sicrhau y gallaf i wneud penderfyniadau a chodi pynciau er ein lles ni i gyd, a dylanwadu ar wleidyddiaeth er gwell yng Nghymru a Cheredigion.

Fel mentor ac arweinydd clwb ac aelod o gyngor ysgol yn Ysgol Gyfun Aberaeron, mae gen i’r sgiliau a'r profiad ar gyfer gweithio a chyfathrebu gyda phobl ifanc yn fy nghymuned fy hun, ac fe hoffwn i ddatblygu hyn yn y dyfodol a dod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru i wasanaethu ieuenctid a phobl Cymru, a chymuned ehangach Ceredigion. Mae eich pleidlais yn bwysig; byddaf yn gwneud yn siŵr o hynny.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.