Aron Finnemore

_0044_22AronFinnemore.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Pwysau  Salwch Meddwl

  • Addysg sgiliau bywyd go iawn

  • Parchu barn pobl ifanc

Datganiad yr ymgeisydd:

Mae'r dyfodol yn perthyn i'n cenhedlaeth ni ac fe ddylem ni allu lleisio ein barn am yr hyn a allai effeithio ar ein dyfodol. Dyna pam mae arnaf i eisiau bod yn aelod er mwyn i mi allu sicrhau bod ein llais yn cael ei glywed.

Fy mhrif flaenoriaeth yw sicrhau y bydd Senedd Ieuenctid Cymru yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ichi ynghylch gweithgareddau drwy osod posteri a dosbarthu cylchlythyrau mewn ysgolion ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Bydd hyn yn eich galluogi i gyfrannu mwy a gallwn ni gasglu eich sylwadau er mwyn i ni allu gwneud gwahaniaeth gyda'n gilydd.

Fel siaradwr hyderus, byddaf yn ymladd dros yr hyn sy'n iawn. Byddaf yn sicrhau bod ateb i broblem pwysau iechyd meddwl, er mwyn inni wybod sut i ddatblygu ein gyrfaoedd ar ôl gadael yr ysgol a gwybod sut i brynu cartref neu dalu trethi. Rwy'n credu ei bod hi'n hen bryd i leisiau pobl ifanc gael eu clywed a’u hystyried.

Cefais lawer o brofiadau pan roeddwn yn cymryd rhan mewn dadleuon a bu’n rhaid imi weithio yn rhan o dîm wrth chwarae rygbi a hyfforddi nofio. Rwy'n weithiwr caled, yn hyderus ac yn benderfynol iawn o ran yr hyn yr wyf yn ei gredu. Ni fyddaf byth yn troi fy nghefn arnoch chi cyn belled â’ch bod CHI yn sefyll gyda mi.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.