Logan Wareham

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Aberafan

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Atal Llygredd

  • Mwy o barciau neu weithgareddau

  • Gosod camerâu ar bob stryd

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, fy enw i yw Logan Wareham ac fe hoffwn i fod yn aelod o Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fe hoffwn i'm llais gael ei glywed ac i bobl wrando arnaf i.

Byddwn yn mynd o amgylch y lle yn gofyn i bobl beth sydd angen ei wella yng Nghymru, tai er enghraifft. Gallwn drafod hynny ac os yw'r bobl yn hoffi'r syniad, gellid codi tai newydd.

Dylai rywun bleidleisio drosof i gan fy mod yn berson gweithgar iawn, yn wrandäwr da iawn ac rwy'n gyfrifol iawn. Mae fy ffrindiau'n dweud fy mod yn arbennig o ddibynadwy ac y gellir ymddiried ynof bob amser. Rwyf hefyd yn berson cymwynasgar iawn. Pe bai angen help arnoch, byddwn yn eich helpu chi. Rwyf bob amser yn barod am unrhyw beth, a bob amser yn parchu ffrindiau, teulu, ac eraill. Rwy'n berson cadarn iawn sy’n dyfalbarhau.

Rwyf yn ysgrifennwr cyflym iawn hefyd. Dydw i ddim yn gwybod unrhyw beth am wleidyddiaeth, rwyf i eisiau i'm llais gael ei gydnabod yn fy ardal i. Pe bawn i'n cael fy newis, efallai y gallwn ddysgu ambell beth. Rwyf bob amser yn canolbwyntio ar bethau, er enghraifft fy ngwaith ysgol a phethau eraill yr wyf i'n eu gwneud y tu allan i'r ysgol.

Diolch, gobeithio y byddwch chi'n fy newis i.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.