Liam Taylor

Image for no-photo candidiates.png

Yn sefyll dros:

Bro Morgannwg

Fy mhrif ystyriaethau:

  • Gwell cyllid i'r celfyddydau

  • Gwell dewisiadau / ariannu ar gyfer gofal iechyd meddwl

  • Gwersi bywyd yn y cwricwlwm

Datganiad yr ymgeisydd:

Helo, Liam Taylor ydw i ac rwy'n ymgeisio ar gyfer Senedd Ieuenctid Cymru oherwydd fy mod eisiau i lais pobl ifanc y Fro gael ei glywed mewn modd democrataidd a hynny’n genedlaethol. Rwyf eisiau cynyddu a datblygu'r ffordd y caiff pobl ifanc yn y Fro eu cynrychioli mewn modd newydd a chadarnhaol. Os caf fy ethol i Senedd Ieuenctid Cymru, byddaf yn cwrdd â phobl ifanc ledled Bro Morgannwg i ddarganfod beth yw’r materion sydd fwyaf perthnasol iddyn nhw a byddaf yn sicrhau bod lleisiau’r bobl ifanc i gyd yn cael eu clywed.

Rwy'n credu mai fi fyddai'r ymgeisydd gorau i gynrychioli Bro Morgannwg gan fy mod i wedi bod yn aelod o Gyngor Ieuenctid Llanilltud Fawr am 4 blynedd a hanner ac yn arwain y cyngor hwn yn 2017-2018. Yn ystod y 4 blynedd rwyf wedi cynrychioli'r cyngor ieuenctid ledled y Fro gyfan ond erbyn hyn rwy'n teimlo fel pe bai hi'n bryd imi gynrychioli Bro Morgannwg gyfan ar lefel genedlaethol yn Senedd Ieuenctid newydd a chyntaf Cymru.


Pleidleisia i mi!

Os wyt ti wedi cofrestru i bleidleisio, dylet fod â dy god pleidleisiwr unigryw yn barod.
Wyt ti’n dal heb gofrestru i bleidleisio? Dim problem, galli di wneud hynny yma.